voor betere leefbaarheid en meer verbinding in onze dorpen

Het inwonerscollectief Cranendonck zet zich in voor meer betrokkenheid met de bewoners van het AZC Cranendonck. Dit gebeurt vanuit de gedachte dat dit de acceptatie bevordert en overlast binnen de gemeenschap voorkomt.

Als inwoners hebben we ongelooflijk veel denk- en actiekracht. Samen kunnen we de leefbaarheid verbeteren maar daar moeten we wel in investeren.

Wij gaan ervoor; doe je mee?