Verzoek aan de staatssecretaris September 2022

Medio september 2022 zijn we als Inwonerscollectief Cranendonck, na de nodige voorbereidingen achter de schermen, zichtbaar van start gegaan. Onze eerste handeling was een gesprek dat we zijn aangegaan met staatssecretaris Van der Burg. In dit gesprek hebben we hem gevraagd om – in samenwerking met het ministerie van Justitie & Veiligheid en het COA – zich in te zetten voor:

 • Aanpak van overlastplegers (veiligelanders):
  Wanneer het uit humanitair oogpunt noodzakelijk blijft om vluchtelingen op te vangen in Cranendonck dan is het noodzakelijk dat er op kort termijn concrete en adequate acties komen om overlast weg te nemen. Alleen dan wordt het doorzetten van opvang in Cranendonck bespreekbaar. Zorg dat inwoners inzicht krijgen in de maatregelen die worden genomen én deel het resultaat van de maatregelen. Wees ook transparant als maatregelen (nog) geen effect laten zien.
 • Acties op korte termijn om leefbaarheid in onze dorpen te verbeteren:
  – Fysiek toezicht bij het station (dag en avond).
  – Fysieke beveiliging van winkels/het winkelgebied waar incidenten plaatsvinden.
  – Meldkaart voor inwoners met telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar is bij incidenten én directe actie na melding en terugkoppeling na afloop.
 • Acties om draagvlak in onze dorpen te ondersteunen:
  Plan voor verbindende activiteiten tussen AZC-bewoners en dorpsbewoners, opgesteld door inwoners en Movement on the ground. Het ministerie zorgt voor het benodigde budget.