Walk & Talk met inwoners van het AZC Budel

Het initiatief van het Inwonerscollectief Cranendonck om gewoon eens een eindje te ‘kuieren en te kletsen’ samen met bewoners van het AZC, is goed aangeslagen. De proef die hiermee op enkele maandagmiddagen in de afgelopen weken werd gedaan, heeft alleen maar positieve resultaten opgeleverd. Voor de bewoners omdat zij zó wat meer kennis opdoen van de Nederlandse taal en onze gebruiken; voor de begeleiders omdat ze spreken met zeer gemotiveerde, enthousiaste deelnemers. Al wandelend in de directe omgeving van het AZC ontstaat er op de vaste maandagmiddag meer belangstelling en begrip voor elkaar en wordt al het geleerde, als in een spons opgezogen.

Selfie van een van de groepen wandelaars.

Cranendonckers die ook eens mee willen kuieren en kletsen zijn van harte welkom!     
Elke maandagmiddag starten we om 13.30 u bij de ingang van het AZC;
Aanmelden kan via:
InwonerscollectiefCranendonck@gmail.com

Namens het Inwonerscollectief Cranendonck,

Ans van de Laar.