Over ons

over Inwonerscollectief Cranendonck

Een groep betrokken inwoners uit Maarheeze en Budel vormen het Inwonerscollectief Cranendonck. Het bestaat uit inwoners die zich vrijwillig in willen zetten om de opvang van vluchtelingen mogelijk te blijven maken én de leefbaarheid in de kernen te verbeteren. Achtergrond van deelnemers is zeer divers, van ongeruste inwoners, inwoner met sociaal hart tot medewerker op het AZC. Geïnteresseerde inwoners die aan willen sluiten bij het collectief zijn van harte welkom.

Het inwonerscollectief is voor leefbaarheid en verbinding in onze dorpen. De aanleiding om het collectief te starten is de onrust in Cranendonck door de overlast die een kleine groep overlastplegers veroorzaakt. De initiatiefnemers constateerden dat er veel gezegd en geschreven wordt zonder dat verantwoordelijkheid genomen wordt.

Hoe is dit initiatief tot stand gekomen?

Onderstaande oproep van Bart Kraaijvanger, inwoner van onze gemeente en sinds maart 2022 raadslid in Cranendonck, heeft het ontstaan van deze groep ingeleid:

“In Cranendonck hebben we een groot probleem. Nooit van Cranendonck gehoord wellicht? Cranendonck is die gemeente waar na Ter Apel het grootste Asielzoekerscentrum van Nederland zit (Budel). Ik wil echte vluchtelingen kunnen opvangen, die nood is hoger dan ooit. Daar ga ik heel ver voor. Maar ik wil ook dat onze dorpen niet een onmogelijke overlast ervaren. Dat is helaas wel ontstaan. Voor de zomer was er een aanranding van meerdere vrouwen, daarvoor waren er andere incidenten (steek- en vechtpartijen op het terrein, winkel- en fietsendiefstallen in het dorp). Ik zie dat dit AZC, dat er in de basis is om een veilig thuis aan mensen uit onveilige gebieden te bieden, onze gemeente enorm polariseert. Het zet aan tot haat tegenover mensen die er eigenlijk niets aan kunnen doen. Een klein groepje ‘AZC’ers’ (1-2%) zorgt voor enorme overlast.

Dit moeten we toch kunnen oplossen als inwoners samen? Ik ben de politiek ingegaan omdat ik juist vind dat de kloof zo groot is, tussen burgers en de (gemeente)politiek. Maar als we moeten wachten op onze gemeentepolitiek dan gebeurt er – in mijn ogen – veel te weinig. Er wordt onze burgers door collega-partijen een worst voor gehouden dat we het AZC in 2024 wel sluiten –> dan loopt het huidige contract af. Maar daar gaan wij als gemeente niet over. De onvrede over de gemeentepolitiek wordt alleen maar groter. Ik wil niet wachten, ik wil samen met onze inwoners werken aan oplossingen. Een oplossing waardoor de onvrede in onze dorpen verdwijnt, maar ook een oplossing waarmee we niet hoeven te zeggen ‘opzouten!’ tegen alle vluchtelingen. Wie helpt en doet mee om deze beweging te starten in Cranendonck? Een positieve beweging, samen met elkaar?”

Reacties van inwoners volgden op deze oproep, wat heeft geresulteerd in op dit moment onderstaande groep van actieve leden en daarnaast reeds een groeiende lijst van sympathisanten.

Lees ook het verbindingsplan door op de link hieronder te klikken.
Verbindingsplan 2024